Lobbyen

Als je door de voorselectie bent, staat je naam op de lijst met geschikte kandidaten voor een traineeship. Het loont om je kandidatuur in dit stadium onder de aandacht brengen van afdelingshoofden en ambtenaren binnen het directoraat-generaal waar jij geplaatst wilt worden.

Plein voor station Brussel Centraal

Onderneem zelf actie

Officieel ontmoedigen de traineeship offices van de Europese instellingen lobbyen, maar in de praktijk doen veel kandidaten het. Zelfs als je bijvoorbeeld twee masterdiploma’s hebt, vijf talen spreekt en drie relevante stages hebt afgerond, raden we je aan om zelf actie te ondernemen. Met goed lobbywerk toon je niet alleen je oprechte interesse, maar laat je ook belangrijke kwaliteiten van jezelf zien, zoals motivatie, doorzettingsvermogen en netwerkvaardigheid. Bij enkele instellingen wordt lobbyen niet op prijs gesteld. Daarover kan WerkenbijdeEU je informeren.

Tips voor een succesvolle lobby

 • Begin meteen
  Stuur zodra je hoort dat je door de preselectie bent de eerste e-mails of brieven de deur uit. Wacht je 2 weken? Dan zijn je concurrenten je al voor.

 • Doe je huiswerk
  Lees je voordat je gaat lobbyen goed in over het werk van het directoraat-generaal of de afdeling waar je trainee wilt worden. Denk na over je eigen motivatie en volg actuele ontwikkelingen bij de betreffende organisatie.

 • Lobby langs de nationale lijn
  Leg contact met Nederlandse afdelingshoofden en ambtenaren binnen ‘jouw’ afdeling. Heb je nog geen netwerk in Brussel? De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PV–EU) zet zich actief in voor de plaatsing van Nederlanders bij de Europese instellingen. De PV–EU kan je helpen aan namen en contactgegevens en is te bereiken via bre-abd@minbuza.nl. Kijk voor meer informatie ook op de website van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Uiteraard kan je ook altijd eerst contact opnemen met WerkenbijdeEU.

 • Lobby professioneel
  Zie je lobby als een sollicitatie: schrijf steekhoudende en goed verzorgde e-mails, wees zorgvuldig in je telefonische contacten. Nederlanders hebben vaak de reputatie te direct of bot te zijn; houd hier rekening mee. Als je naar Brussel gaat om ambtenaren te ontmoeten, is het onontbeerlijk je netjes te kleden.

 • Gebruik een Engelstalig Europass cv
  Het Europass cv maakt het voor EU-ambtenaren mogelijk om in één oogopslag te zien welke kwaliteiten en ervaring je hebt.

 • Zorg dat je altijd paraat hebt wat je te bieden hebt
  Het kan zomaar gebeuren dat je een ambtenaar opbelt – of dat je wordt gebeld – en in een telefonisch interview belandt. Je kunt bijvoorbeeld de volgende vragen verwachten: Waarom wil je werken voor deze instelling? Waar ging je scriptie over? Wat weet je over onze organisatie? Wat vind je van ons beleid? Hoe kijk je aan tegen de actuele ontwikkelingen op ons vakgebied? Hoe is je talenkennis?

 • Vraag door
  Kan een bepaalde ambtenaar je niet verder helpen? Vraag of zij/hij andere contacten voor je heeft.