Lobbyen

Als je door de voorselectie bent, staat je naam op de lijst met geschikte kandidaten voor een traineeship. Het loont om je kandidatuur in dit stadium onder de aandacht brengen van afdelingshoofden en ambtenaren binnen het directoraat-generaal waar jij geplaatst wilt worden.

Laptop

Onderneem zelf actie

Officieel ontmoedigen de stagebureaus lobbyen, maar in de praktijk doet iedereen het. Zelfs als je bijvoorbeeld twee masterdiploma’s hebt, vijf talen spreekt en drie relevante stages hebt afgerond, raden we je aan om zelf actie te ondernemen. Met goed lobbywerk toon je niet alleen je oprechte interesse, maar laat je ook belangrijke kwaliteiten van jezelf zien, zoals motivatie, doorzettingsvermogen en netwerkvaardigheid.

Tips voor een succesvolle lobby

Begin meteen

Stuur zodra je hoort dat je door de preselectie bent de eerste e-mails of brieven de deur uit. Wacht je 2 weken? Dan zijn je concurrenten je al voor.

Doe je huiswerk

Lees je voordat je gaat lobbyen goed in over het werk van het directoraat-generaal of de afdeling waar je trainee wilt worden. Denk na over je eigen motivatie en volg actuele ontwikkelingen bij de betreffende organisatie.

Lobby langs de nationale lijn

Leg contact met Nederlandse afdelingshoofden en ambtenaren binnen ‘jouw’ afdeling. Heb je nog geen netwerk in Brussel? De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PV–EU) zet zich actief in voor de plaatsing van Nederlanders bij de Europese instellingen. De PV–EU kan je helpen aan namen en contactgegevens en is te bereiken via bre-abd@minbuza.nl. Kijk voor meer informatie ook op de website van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU.

Lobby professioneel

Zie je lobby als een sollicitatie: schrijf steekhoudende en goed verzorgde e-mails, wees zorgvuldig in je telefonische contacten. Nederlanders hebben vaak de reputatie te direct of bot te zijn; houd hier rekening mee. Als je naar Brussel gaat om ambtenaren te ontmoeten, is een net pak onontbeerlijk.

Gebruik een Engelstalig Europass cv

Het Europass cv maakt het voor EU-ambtenaren mogelijk om in één oogopslag te zien welke kwaliteiten en ervaring je hebt.

Zorg dat je altijd paraat hebt wat je te bieden hebt

Het kan zomaar gebeuren dat je een ambtenaar opbelt – of dat je wordt gebeld – en in een telefonisch interview belandt. Je kunt bijvoorbeeld de volgende vragen verwachten: waarom wil je werken voor deze instelling? Waar ging je scriptie over? Wat weet je over onze organisatie? Wat vind je van ons beleid? Hoe kijk je aan tegen de actuele ontwikkelingen op ons vakgebied? Hoe is je talenkennis?

Vraag door

Kan een bepaalde ambtenaar je niet verder helpen? Vraag of hij of zij andere contacten voor je heeft.