Selectieprocedure

Wil jij solliciteren naar een vaste baan bij de Europese Unie? Doe dan mee aan de selectieprocedure, het concours. Kom je daar doorheen, dan kom je in aanmerking voor een baan bij een Europese instelling.

Vol bureau

Tests en assessment voor een baan bij de EU

Het concours vindt elk jaar plaats (zie data hieronder). Verspreid over een periode van ongeveer een jaar maak je een aantal tests en ga je op assessment. Dit kost je alles bij elkaar verspreid over het jaar een paar dagen. Deelname aan het concours staat open voor kandidaten uit alle 28 lidstaten. Het concours draait vooral om toetsing op de vaardigheden die je nodig hebt voor een baan bij de Europese Unie. Uiteraard kun je gedurende het concours gewoon doorwerken/-studeren.

Drie verschillende concoursen

EPSO, het Europees Bureau voor Personeelsselectie, organiseert elk jaar drie verschillende concoursen.

Start in Soort concours Doelgroep
Maart AD-concours (administrators) Generalisten: startende beleidsmedewerkers op bachelor niveau (hbo en wo)
Juli Linguïstenconcours Linguïsten zoals tolken, vertalers en jurist-vertalers, allen op academisch niveau
December AST-concours
(assistants)
Beleidsondersteunend medewerkers op mbo/hbo-niveau

Daarnaast schrijft EPSO op wisselende momenten in het jaar concoursen uit voor specialisten en voor Contract Agents (tijdelijke krachten).

Wil je weten welk diploma gevraagd wordt voor de verschillende concoursen, kijk dan in het overzicht van EPSO.

Wil je weten welk concours nu openstaat? Kijk dan op de website van EPSO.

Drie selectierondes

Elk concours kent drie selectierondes (de concoursen voor specialisten en voor Contract Agents hebben afwijkende selectierondes):

Preselectietests

Hierbij test het EPSO je numerieke en verbale vermogens, maar ook je vermogen om abstract te redeneren. Ook kun je tests van je sociale competenties verwachten. Dit gebeurt allemaal via zogenaamde Computer Based Tests. In elke EU-hoofdstad en op enkele andere grote plaatsen in de wereld zijn daarvoor testcentra. Een Computer Based Test duurt een paar uur.

Elektronische postbakoefening, E-tray

Met deze test wordt met 15 tot 20 vragen beoordeeld hoe je scoort op vier algemene vaardigheden. Tijdens een postbakoefening wordt gekeken hoe efficiënt je omgaat met het verzamelen en interpreteren van informatie en op basis waarop je beslissingen neemt en tot actie overgaat.

Assessment

Op een aparte assessmentdag leg je een schriftelijke proef af voor het vakgebied waarin je wilt werken. Voor linguïsten is dit een praktische taaltest. Daarnaast doe je mee aan een groepsopdracht, verzorg je een presentatie en voer je een sollicitatiegesprek. Een assessment duurt meestal een hele dag, soms (bv. voor linguïsten) duurt het 2 dagen.

Gevraagde competenties

Bij de concoursen wegen voor de kandidaten de volgende competenties zwaar mee:

  • hoog ontwikkeld analytisch en probleemoplossend vermogen;
  • uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie;
  • kwaliteits- en resultaatgerichtheid;
  • snel kunnen leren en ontwikkelen;
  • goed zijn in organiseren en prioriteren;
  • aanpassingsvermogen en flexibiliteit;
  • effectief kunnen samenwerken;
  • Voor concoursen op academisch niveau geldt nog een extra criterium: leiderschap. Het gaat hierbij vooral om kunnen delegeren en prioriteren.