Selectieprocedure

Wil jij solliciteren voor een vast contract bij de Europese Unie? Doe dan mee aan de selectieprocedure, ook wel het concours genoemd. Kom je hier succesvol doorheen, dan kom je in aanmerking voor een baan bij een Europese instelling.

Kandidaat oefent online computertest

Tests en assessment voor een baan bij de EU

De selectieprocedures vinden jaarlijks plaats. Verspreid over een periode van ruim een jaar maak je een aantal tests en ga je op assessment. Dit kost je alles bij elkaar verspreid over het jaar een paar dagen. Deelname aan deze selectieprocedures staat open voor kandidaten uit alle 27 lidstaten. De selectieprocedures draaien vooral om toetsing op de vaardigheden die je nodig hebt voor een baan bij de Europese Unie. Uiteraard kun je gedurende de selectieprocedure gewoon doorwerken/-studeren.

Drie verschillende selectieprocedures

EPSO, het Europees Bureau voor Personeelsselectie, organiseert vrijwel elk jaar drie verschillende selectieprocedures.

Soort selectieprocedure Doelgroep
Administrateurs (AD) Generalisten: beginnend beleidsmedewerkers vanaf bachelor niveau (hbo en wo)
Linguïsten Linguïsten zoals tolken, vertalers en jurist-vertalers, allen op academisch niveau
Assistenten (AST) Beleidsondersteunend medewerkers op mbo-/hbo-niveau

Daarnaast schrijft EPSO op wisselende momenten in het jaar selectieprocedures uit voor specialisten en voor Contract Agents (tijdelijke krachten).

Wil je weten welk diploma gevraagd wordt voor de verschillende selectieprocedures, kijk dan in het overzicht van EPSO.

Wil je weten voor welke selectieprocedure jij je nu kunt inschrijven? Kijk dan op de website van EPSO.

Drie selectierondes

Elke selectieprocedure kent drie selectierondes (die voor specialisten en voor Contract Agents hebben afwijkende selectierondes):

 • Preselectietests
  Hierbij test het EPSO je numerieke en verbale vermogens, maar ook je vermogen om abstract te redeneren. Ook kun je tests van je sociale competenties verwachten. Dit gebeurt allemaal via zogenaamde Computer Based Tests. In elke EU-hoofdstad en op enkele andere grote plaatsen in de wereld zijn daarvoor testcentra. Een Computer Based Test duurt een paar uur.
 • Elektronische postbakoefening, E-tray
  Met deze test wordt met 15 tot 20 vragen beoordeeld hoe je scoort op vier algemene vaardigheden. Tijdens een postbakoefening wordt gekeken hoe efficiënt je omgaat met het verzamelen en interpreteren van informatie en op basis waarop je beslissingen neemt en tot actie overgaat.
 • Assessment
  Op een aparte assessmentdag leg je een schriftelijke proef (case study) af voor het functieniveau van de selectieprocedure. Daarnaast doe je mee aan een groepsopdracht, verzorg je een presentatie en voer je een sollicitatiegesprek. Een assessment duurt meestal een hele dag.

Gevraagde competenties

Bij de selectieprocedures worden de volgende (algemene) competenties getoetst:

 • hoog ontwikkeld analytisch en probleemoplossend vermogen;
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie;
 • kwaliteits- en resultaatgerichtheid;
 • snel kunnen leren en ontwikkelen;
 • goed zijn in organiseren en prioriteren;
 • aanpassingsvermogen en flexibiliteit;
 • effectief kunnen samenwerken;
 • Voor selectieprocedures vanaf bachelorniveau geldt nog een extra criterium: leiderschap. Het gaat hierbij vooral om delegeren van taken en het coördineren van projecten.

Lees hier wat anderen vertellen over de selectieprocedure

Voorbereiding

Met een goede voorbereiding verhoog je jouw slagingskansen voor de selectieprocedure van de Europese Unie. WerkenbijdeEU helpt je daar graag bij door middel van onze training. Meld je hiervoor aan.