Soorten traineeships

De inhoud, toelatingseisen, duur en de aanmeldingsprocedure van een traineeship verschillen per EU-instelling. Wil je je aanmelden voor een traineeship? Dat doe je online, bij het stagebureau van de instelling waarbij jij aan de slag wilt als trainee.

Gebouw van de Europese Commissie

Traineeship Europese Commissie

Een traineeship bij de Europese Commissie duurt vijf maanden en is altijd betaald. Je kunt twee keer per jaar starten: op 1 maart en 1 oktober. De meeste trainees werken in Brussel, maar je kunt ook geplaatst worden bij een vertegenwoordiging van de Europese Commissie, bijvoorbeeld in Den Haag. Ook buiten Europa zijn er mogelijkheden. Per periode zijn er ongeveer 600 plaatsen beschikbaar. Deze worden verdeeld onder circa 6.000 aanmeldingen uit de 27 lidstaten. Dit traineeprogramma staat ook wel bekend als het Blue Book-stageprogramma.

Europees Parlement

Het Europees Parlement biedt algemene betaalde en onbetaalde traineeships aan. De traineeships duren vijf maanden en starten elk jaar op 1 maart en 1 oktober. Je kunt zowel in Brussel als daarbuiten geplaatst worden. Per periode is er plek voor ongeveer 150 kandidaten. Deze worden verdeeld onder 1500 aanmeldingen. Dit traineeprogramma staat ook wel bekend als het Schuman-stageprogramma.

De Raad van de Europese Unie

Ook bij de Raad van de Europese Unie kun je gedurende vijf maanden werken als trainee. De Raad werft tweemaal per jaar nieuwe trainees. De traineeships staren op 1 februari en 1 september. Standplaats is doorgaans Brussel, maar er zijn ook mogelijkheden op andere plekken in Europa of daarbuiten. Per periode zijn er 80 plaatsen beschikbaar. Deze worden verdeeld onder ongeveer 2500 aanmeldingen.

Traineeship volgen bij een delegatie of in een ontwikkelingsland

Het is niet eenvoudig om een traineeship te volgen bij een delegatie of in een ontwikkelingsland. Veel zal afhangen van jouw vermogen om te netwerken en je kandidatuur te verkopen. Geef in elk geval bij je online aanmelding duidelijk aan bij welke delegatie(s) je geplaatst wilt worden. Zorg ervoor dat je keuzes goed aansluiten bij je studie en werkervaring. Voor plaatsing in een ontwikkelingsland is een relevante opleiding én ervaring met ontwikkelingssamenwerking zeer gewenst. Om je kansen goed in te schatten, kun je al voordat je je aanmeldt, contact opnemen met de delegaties van jouw keuze.

Toelatingseisen voor traineeships

Om je in te schrijven voor een traineeship bij de EU moet je meestal in het bezit zijn van een bachelordiploma (hbo/wo). Je maakt meer kans met ook nog een masterdiploma. Tevens moet je staatsburger zijn van een (kandidaat-)lidstaat van de Europese Unie. Daarnaast moet je ten minste een van de Europese werktalen (Engels, Frans en Duits) goed beheersen. Voor de meeste traineeships schrijf je je minimaal een half jaar voor aanvang in.

Overzicht traineeships EU-instellingen

Een overzicht van traineeships voor afgestudeerde bachelors bij EU-instellingen, inclusief data van de sollicitatieprocedures:

EU-instelling (najaar) 2020 (voorjaar) 2021
Europese Commissie gesloten juli/augustus 2020
Europees Parlement 01-06 tot 30-06-20 01-11 tot 30-11-20
Raad van de Europese Unie 17-02 tot 16-03-20 30-08 tot 30-09-20
Europees Hof van Justitie 01-02 tot 15-04-20 01-07 tot 15-09-20
Europese Rekenkamer 01-04 tot 31-05-20 01-09 tot 31-10-20
Europees Economisch en Sociaal Comité 03-01 tot 31-03-20 01-07 tot 30-09-20
Comité van de Regio’s 01-10-19 tot 31-03-20 01-04 tot 30-09-20
Europese Ombudsman 01-02 tot 31-03-20 01-05 tot 30-06-20
Europese Centrale Bank hele jaar door hele jaar door
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek hele jaar door hele jaar door
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming gesloten juli/augustus 20
Europese Investeringsbank hele jaar door hele jaar door
Satellietcentrum van de Europese Unie hele jaar door hele jaar door

Overzicht traineeships agentschappen

Ook agentschappen bieden traineeships aan. Agentschappen zijn belast met technische, wetenschappelijke en gespecialiseerde taken. Sommige agentschappen hebben een vaste selectieperiode voor traineeships, bij andere kun je je het hele jaar door aanmelden. In dat laatste geval staan traineeship-vacatures vaak op de website. Soms staan deze traineeships ook in ons vacatureoverzicht vermeld. De duur en de toelatingseisen van de traineeships kunnen per agentschap verschillen. Meer informatie vind je op de volgende websites:

Lees meer over het volgen van een traineeship

Interesse in een traineeship? Lees meer over tips om je kansen op een traineeship te vergroten en hoe je zelf kunt lobbyen voor een plek waar je trainee wilt worden.