EU-trainee Thijs Bonenkamp betrekt de burger bij de EU

Nergens kun je directer bezig zijn met het betrekken van de Nederlandse burger bij de EU dan bij het Informatiebureau van het Europees Parlement in Den Haag, vindt Thijs Bonenkamp (24). Hij werd er trainee nadat hij zich tijdens een stage in Denemarken beter bewust werd van Euroscepsis en het belang van een goede dialoog tussen burgers en de EU.

Thijs Bonenkamp bij vlaggen EU

"Eerlijk gezegd was het voor mij zelf lange tijd onduidelijk hoe de Europese Unie precies in elkaar zit,” bekent Thijs Bonenkamp. “Totdat ik tijdens mijn studie Internationale Betrekkingen en Diplomatie het vak ‘Europese integratie’ volgde. Het bestuderen van het Europese eenwordingsproces en onderzoeken van theorieën van Europese integratie spraken erg tot mijn verbeelding. Hierdoor ging ik mij ook verdiepen in de Europese instellingen zelf."

Carrière bij de EU

Thijs verdiepte zich in de carrièremogelijkheden bij de EU. “Ik zag dat er traineeships aangeboden werden en vaste banen via een bepaalde selectieprocedure; het concours.” Hij bezocht ook een Meet & Greet van WerkenbijdeEU over het EU-traineeship. “Na mijn bachelor heb ik mijn zinnen gezet op een traineeship. Alles wat ik in de studieboeken had geleerd, wilde ik toepassen. Hoe de EU beleid maakt, wat de rol is van het Europees Parlement, hoe wetgeving tot stand komt. Maar vooral: hoe je de Nederlandse burger daarbij betrekt.”

Publieke opinie over de EU

“Eerst heb ik een traineeship bij de Europese Commissie overwogen,” vertelt Thijs, “maar wat mij het meest fascineerde was hoe je de publieke opinie over de EU beter kunt voorzien van steekhoudende argumenten en effectief kan informeren. Tijdens een stage in Denemarken ben ik veel euroscepsis tegengekomen. Ik denk dat dit in Nederland niet anders is. Nu is het Informatiebureau van het Europees Parlement in Den Haag eigenlijk dé plek om de zorgen van Nederlandse burgers aan te horen en met hen in dialoog te treden om ze te kunnen voorzien van goede en eerlijke informatiestromen. Ik heb daarom bewust voor standplaats Den Haag gekozen, ondanks het feit dat je daar wat minder andere trainees tegenkomt dan in Brussel.”

Onderwijsprogramma

De burger dichterbij de EU brengen, met die ambitie begon Thijs dus aan zijn traineeship. Dat dichterbij brengen begint op scholen. Thijs: "Ik heb aan het onderwijsprogramma gewerkt. Concreet hield dat in dat ik de website bijhield, en de elektronische database met lesmateriaal voor Nederlandse scholen die meedoen aan het programma ‘European Parliament Ambassadors School Program’. Samen met een begeleider bezocht ik scholen. Daarnaast heb ik mee mogen schrijven aan een lesmodule.”

Thijs Bonenkamp leest krant

Volwaardig EU-ambtenaar

Thijs organiseerde een evenement in Brussel, waarvoor hij ook het dagprogramma samenstelde. “Die dag was voor de winnaars van een wedstrijd voor middelbare scholieren uit heel Nederland. Zij konden een profielwerkstuk inleveren, en een Nederlandse Europarlementariër koos samen met de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken en een hoogleraar de beste werkstukken. Aan dit evenement, maar ook aan andere grote evenementen, werkte hij zelfstandig. “Ik heb veel vrijheid en verantwoordelijkheid ervaren. Deuren staan open, de samenwerking is fijn, je mag hulp vragen, het team is klein en hecht, dus er is veel contact. Je wordt losgelaten in wat je doet, eigen inbreng wordt gewaardeerd. Ik heb me volwaardig EU-ambtenaar gevoeld.”

Social media managen

Een andere verantwoordelijkheid die Thijs kreeg, was het monitoren en managen van de social media van het Informatiebureau samen met zijn begeleider. “Dat kon wel spannend zijn als het Europees Parlement onder vuur kwam te liggen, zoals bij de Turkije-deal over vluchtelingen. Aan mij de taak om dan rustig te blijven, de feiten op een rijtje te krijgen. Je moet zorgvuldig omgaan met informatie die van het Europees Parlement komt, voorzichtig zijn met wat je zegt, ook op social media. Het Informatiebureau levert betrouwbare informatie, maar is zelf neutraal.”

Leerzaam traineeship

Thijs leerde tijdens zijn traineeship vooral om uit zijn comfortzone te komen. “Ik stap nu eerder op mensen af, kan goed informatie vergaren. Van mijn begeleider bij het onderwijsprogramma leerde ik hoe je hands on mentaliteit goed in de praktijk kunt brengen. Voor het onderdeel onderwijs betekende dit continue achter mensen aangaan of ze hun zaken op orde hadden, zelfstandig met partijen communiceren en onderhandelen, maar ook logistieke zaken oplossen zoals het inpakken en versturen van lesmodules. Mijn begeleider bij de social media bracht me bij hoe je voorzichtig met zaken om moet gaan en leerde mij hoe je effectief publieke vragen kunt beantwoorden door jezelf inhoudelijk snel te verdiepen in Europese wet –en regelgeving. Dat kan erg variërend zijn en is daarom leuk en uitdagend.”

Verder bij de EU

De volgende stap die Thijs op zijn EU-carrièrepad wil zetten, is het voorbereiden van het AD5-concours. AD staat voor ‘administrateur’, dat zijn ambtenaren die werken aan beleidsontwerpen, uitvoering van de EU-wetgeving, analyse en advies. Een loopbaan van een administrateur loopt van rang AD 5 tot en met AD 16. AD 5 is het instapniveau voor afgestudeerden met minimaal een bachelor niveau (hbo/wo). Thijs: “Ik wil graag verder bij de EU, want ik heb gemerkt dat de werkomgeving mij aanspreekt en dat je veel kansen krijgt om jezelf te ontwikkelen. Daarnaast ben je volop maatschappelijk bezig. Het concours is een pittige selectieprocedure, maar die uitdaging wil ik zeker aangaan. Met het traineeship op zak maak ik een goede kans.”

Wil jij net als EU-trainee Thijs toepassen wat je in de studieboeken hebt geleerd?

Lees meer over de mogelijkheden als trainee bij de EU.

Thijs Bonenkamp