De Europese Unie zoekt (senior) economen. Kijk de online meeting & voorlichting terug en neem deel aan de selectieprocedure.

De Europese Unie (EU) staat voor de grote uitdaging de Europese economie, de financiële sector en de internationale handelspositie weerbaar te houden. Belangrijke ontwikkelingen in bijvoorbeeld veiligheid en klimaatverandering vragen om een wendbare Europese Unie en een moderne EU-begroting. Wil jij bij een van de Europese instellingen aan financieel-economische vraagstukken werken? Schrijf je tussen 22 juni en 25 juli in voor deelname aan de selectieprocedure voor (senior) economen. Na succesvolle selectie treed je in dienst op een vast contract en kan je carrière maken bij de EU. WerkenbijdeEU geeft informatie, tips, training en begeleiding, zodat je optimaal voorbereid aan de selectieprocedure kan deelnemen. Je staat er dus niet alleen voor.

Europese ambtenaren bij Berlaymont gebouw

Carrièremogelijkheden voor economen in vaste dienst bij de EU

De EU werft haar personeel in vaste dienst door middel van selectieprocedures. Deze worden georganiseerd door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO). Deelname aan de selectieprocedure biedt de kans te solliciteren op (senior) beleidsfuncties voor economen. Ambtenaren bij de Europese instellingen worden gestimuleerd van functie te wisselen. Ook doorgroei naar een managementpositie is goed mogelijk. Via deze selectieprocedure werft de EU specifiek economen met een achtergrond in financiële , macro-/micro- en industriële economie. Er komen vacatures beschikbaar bij alle EU-instellingen, met name bij de Europese Commissie. Deze biedt interessante functies bij o.a. de directoraten-generaal voor Economische en Financiële Zaken, Budget, Mededinging, Handel, Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf en Belastingen en Douane-Unie.

"Nederland heeft alle baat bij een welvarend maar ook financieel stabiel Europa."

De selectieprocedure & solliciteren

Deelname aan deze selectieprocedure is mogelijk met minimaal een bachelor en drie jaar (relevante) werkervaring (functieniveau AD6). Deze minimumeis voor deelname zegt weinig over de inhoud en het niveau van de functies waarop je kunt solliciteren. Ook voor ervaren economen is deze selectieprocedure een goede instroommogelijkheid bij de EU.

Stappen in de selectieprocedure
De selectieprocedure wordt georganiseerd door het EPSO. WerkenbijdeEU biedt deelnemers ondersteuning aan, maar heeft geen inzicht in de gegevens van kandidaten of de uitkomst van de selectiestappen.   

 1. Online aanmelding via EU Careers, deadline 25 juli 12 uur ’s middags. Je kunt je aanmelding tussentijds opslaan om deze op een later tijdstip af te ronden.
 2. EPSO nodigt deelnemers uit voor de selectietest. Deze maak je online (met toezicht op afstand) en bestaat uit de volgende onderdelen:
  • verbaal, numeriek en abstract redeneren (een minimumscore is hier noodzakelijk)
  • vakinhoudelijke kennistoets op basis van het functieprofiel (je moet zo hoog mogelijk scoren)
  • schrijfopdracht/case study (je moet zo hoog mogelijk scoren)
 3. EPSO informeert deelnemers over hun score.
 4. Controle van de bewijsstukken (eisen voor opleiding en werkervaring).
 5. De deelnemers met de hoogste score krijgen toegang tot relevante vacatures op AD6-nvieau.

EPSO heeft een handleiding van de selectieprocedure economie beschikbaar op YouTube.

Het startsalaris op AD6-niveau ligt rond de € 6000 netto (inclusief buitenlandtoelage). Op AD6-niveau kun je beleidscoördinerende taken oppakken. Ook is het mogelijk om in je volgende functie plaatsvervangend afdelingshoofd te worden. Na zo'n vier jaar werken op AD6-niveau kan je doorstromen naar AD7-niveau.

Hoe het Talent Netwerk van WerkenbijdeEU je helpt

Om een interessante functie te vinden bij de Europese instellingen, is het belangrijk dat je je op tijd en goed voorbereidt op het selectie- en sollicitatietraject. Via het Talent Netwerk helpen we je hierbij.

WerkenbijdeEU geeft informatie, advies en persoonlijke ondersteuning, zoals:

 • Online meeting en voorlichting (8 juni 2023 jongstleden)
 • Online oefenmateriaal voor alle selectietesten
 • Een contactennetwerk met andere Nederlandse deelnemers aan de selectieprocedure
 • Na succesvolle afronding van de selectieprocedure kan je gebruik maken van een training ter voorbereiding op je sollicitatie-interview.

Meld je nu aan voor het Talent Netwerk bij de selectieprocedure economie.

Bekijk de online meeting & voorlichting met Nederlandse economen bij de EU

Voor ambtenaren met een economen-profiel zijn er uiteenlopende carrièremogelijkheden bij de EU. Ben jij benieuwd naar Nederlandse (senior) economen bij de EU en hun verhaal? Hoe zij hun carrière bij de EU vormgeven? Donderdagmiddag 8 juni ging onze voorlichter met hen in gesprek. Je hoort hier ook hoe de selectieprocedure eruit ziet. Hoe jij je zo goed mogelijk hierop kan voorbereiden. En wat WerkenbijdeEU voor jou kan betekenen in voorbereiding op, tijdens en na het doorlopen van de selectieprocedure economie.

Sprekers:

 • Freek Janmaat - economisch raadgever bij de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland
 • Filip Krsteski - beleidsmedewerker directoraat-geneneraal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie (DG FISMA) - Europese Commissie
 • Sven Langedijk - beleidsadviseur economie op het gebied van fiscaal en monetair beleid, klimaat en macro-economische onbalans bij het directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken (DG ECFIN) - Europese Commissie
 • Nick Lighthart - economisch analist Ierland desk directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken (DG ECFIN) - Europese Commissie
 • Jasper de Boer - voorlichter & kandidatenbegeleider WerkenbijdeEU

'Brusselse Nieuwe' sprak met Maarten Verwey, directeur-generaal Economische en Financiële Zaken, Europese Commissie

Ik ben in 2011 overgestapt van het Nederlandse ministerie van Financiën naar de Europese Commissie, eigenlijk op het hoogtepunt van de eurocrisis. Een belangrijke reden daarbij was dat ik zag dat we de problemen waarmee we te maken hadden niet op het niveau van Nederland konden oplossen maar dat we daar echt een Europese aanpak voor nodig hadden. Daar wilde ik graag mijn steentje aan bijdragen en dat geldt eigenlijk nog steeds: er zijn nog een heleboel problemen en uitdagingen die de grenzen van Nederland overstijgen en het is heel mooi om vanuit de Europese Commissie een bijdrage aan de oplossingen daarvoor te leveren.

Lees het interview met Directeur-Generaal Economische en Financiële Zaken (DG ECFIN), Maarten Verwey, op Brusselse Nieuwe.

Europese ambtenaren voor gebouw Europese Commissie