De Europese Unie zoekt (senior) economen. Volg donderdag 8 juni de online meeting & voorlichting en neem deel aan de selectieprocedure.

De Europese Unie (EU) staat voor de grote uitdaging de Europese economie, de financiële sector en de internationale handelspositie weerbaar te houden. Belangrijke ontwikkelingen in bijvoorbeeld veiligheid en klimaatverandering vragen om een wendbare Europese Unie en een moderne EU-begroting. Wil jij bij een van de Europese instellingen aan financieel-economische vraagstukken werken? Schrijf je tussen 22 juni en 25 juli in voor deelname aan de selectieprocedure voor (senior) economen. Na succesvolle selectie treed je in dienst op een vast contract en kan je carrière maken bij de EU. WerkenbijdeEU geeft informatie, tips, training en begeleiding, zodat je optimaal voorbereid aan de selectieprocedure kan deelnemen. Je staat er dus niet alleen voor. Donderdagmiddag 8 juni starten wij onze begeleiding met een online meeting & voorlichting bij deze selectieprocedure voor (senior) economen.

Europese ambtenaren bij Berlaymont gebouw

Carrièremogelijkheden voor economen in vaste dienst bij de EU

De EU werft haar personeel in vaste dienst door middel van selectieprocedures. Deze worden georganiseerd door het Europees Bureau voor Personeelsselectie. Deelname aan de selectieprocedure biedt de kans te solliciteren op (senior) beleidsfuncties voor economen. Ambtenaren bij de Europese instellingen worden gestimuleerd van functie te wisselen. Ook doorgroei naar een managementpositie is goed mogelijk. Voor economen zijn er mogelijkheden bij alle EU-instellingen, met name bij de Europese Commissie. Deze biedt interessante functies bij o.a. de directoraten-generaal voor Economische en Financiële Zaken, Budget, Mededinging, Handel en Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf.

"Nederland heeft alle baat bij een welvarend maar ook financieel stabiel Europa."

De selectieprocedure en ondersteuning van WerkenbijdeEU

Deelname aan deze selectieprocedure is mogelijk met minimaal een bachelor en drie jaar (relevante) werkervaring (functieniveau AD6). Deze minimumeis voor deelname zegt weinig over de inhoud en het niveau van de functies waarop je kunt solliciteren. Vanaf functieniveau AD7 komen beleidscoördinerende functies in beeld. Na zo'n vier jaar werken op AD6-niveau kan je doorstromen naar AD7-niveau. Ook voor ervaren economen is deze selectieprocedure een goede instroommogelijkheid bij de EU. Het startsalaris op AD6-niveau ligt rond de € 6000 netto (inclusief buitenlandtoelage).

Donderdag 8 juni: online meeting & voorlichting met Nederlandse economen bij de EU

Voor ambtenaren met een economen-profiel zijn er uiteenlopende carrièremogelijkheden bij de EU. Ben jij benieuwd naar Nederlandse (senior) economen bij de EU en hun verhaal? Hoe zij hun carrière bij de EU vormgeven? Ga donderdagmiddag 8 juni met hen in gesprek. Vanaf 17.00 uur organiseert WerkenbijdeEU een online meeting & voorlichting. We vertellen hier ook hoe de selectieprocedure die op 22 juni opent eruit gaat zien. Hoe jij je zo goed mogelijk hierop kan voorbereiden. En wat WerkenbijdeEU voor jou kan betekenen in voorbereiding op, tijdens en na het doorlopen van de selectieprocedure.

Sprekers:

  • Freek Janmaat - economisch raadgever bij de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland
  • Filip Krsteski - beleidsmedewerker directoraat-geneneraal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie (DG FISMA) - Europese Commissie
  • Sven Langedijk - beleidsadviseur economie op het gebied van fiscaal en monetair beleid, klimaat en macro-economische onbalans bij het directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken (DG ECFIN) - Europese Commissie
  • Nick Lighthart - economisch analist Ierland desk directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken (DG ECFIN) - Europese Commissie
  • Jasper de Boer - voorlichter & kandidatenbegeleider WerkenbijdeEU

Meld je aan voor de online meeting & voorlichting met Nederlandse economen bij de EU.
De online meeting en voorlichting is achteraf terug te kijken door iedereen die zich heeft aangemeld.

'Brusselse Nieuwe' sprak met Maarten Verwey, directeur-generaal Economische en Financiële Zaken, Europese Commissie

Ik ben in 2011 overgestapt van het Nederlandse ministerie van Financiën naar de Europese Commissie, eigenlijk op het hoogtepunt van de eurocrisis. Een belangrijke reden daarbij was dat ik zag dat we de problemen waarmee we te maken hadden niet op het niveau van Nederland konden oplossen maar dat we daar echt een Europese aanpak voor nodig hadden. Daar wilde ik graag mijn steentje aan bijdragen en dat geldt eigenlijk nog steeds: er zijn nog een heleboel problemen en uitdagingen die de grenzen van Nederland overstijgen en het is heel mooi om vanuit de Europese Commissie een bijdrage aan de oplossingen daarvoor te leveren.

Lees het interview met Directeur-Generaal Economische en Financiële Zaken (DG ECFIN), Maarten Verwey, op Brusselse Nieuwe.

Europese ambtenaren voor gebouw Europese Commissie