Er zijn weinig plekken waar je zo bezig bent met financiële instellingen

Weblog

Gert-Jan Koopman is plaatsvervangend directeur-generaal en verantwoordelijk voor staatssteun op het directoraat-generaal (DG) Concurrentie (COMP) van de Europese Commissie (EC). Koopman gaat in op de veelzijdigheid van het werken bij de EC en waarom het de moeite waard is om deel te nemen aan de selectieprocedure (het concours) voor senior-economen bij de Europese Unie.

Gert-Jan Koopman

Koopman vertelt enthousiast over het werken bij de EC. “We zijn actief op heel veel terreinen. Denk aan de strenge voorwaarden die we opleggen aan banken die staatsteun ontvangen in veel landen, gezonde mededinging in de energiesector of maatregelen tegen ongeoorloofde fiscale steun voor grote IT-bedrijven. Als econoom ben je hier een kind in een snoepwinkel. Je moet heel hard nadenken over de economische werkelijk­heid. De EC is voor economen een ideale werkplek om hun potentieel en vaardigheden te ontwikkelen. Je kunt ook gemakkelijk overstappen naar verschillende terreinen.”

“Het werk bij de EC heeft veel invloed op de economische mark­ten”, benadrukt Koopman. “Mijn afdeling heeft bijvoorbeeld een buitengewone rol als mededingingsautoriteit. Onze beslissingen heb­ben dagelijks grote gevolgen en worden getoetst bij het Europese Hof.”

Onze beslissingen hebben dagelijks grote gevolgen.

Flexibiliteit

“Voor het werken bij de EC is flexibiliteit belangrijk”, stelt Koopman. “Medewerkers moeten oplossingsgericht zijn en heel hard kunnen werken. De uitdagingen en belangen zijn groot. Daarbij werk je samen met veel nationaliteiten.”

Dat levert wel wat op. “Je kunt een mooie carrière opbouwen bij de EC zelf. Ik werk hier al 25 jaar en heb bijzonder veel verschillende dingen gedaan. Zelfs als je op de lange termijn niet bij de EC blijft werken, geeft het veel inzicht in het func­tioneren van de EU en de interne markt.”

Zelfs als je op de lange termijn niet bij de EC blijft werken, geeft het veel inzicht in het functioneren van de EU en de interne markt.

Goede selectie

Senior-economen kunnen via het concours een vast dienstverband krijgen bij de EC. Koop­man: “Het is een stevige, objectieve selectie. De commissie is klein met werk dat veel vraagt, dus een goede selectie is nodig.”

Het concours is voor financials en macro-economen (AD7-niveau). Koopman: “Financials hebben bij de EC toegang tot veel kennis van de financiële sector. Er zijn weinig andere plek­ken waar je je zo kunt bezighouden met finan­ciële instellingen. Het DG Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten (FISMA) is zeer aantrekkelijk voor financials en macro-economen. Dit coördineert het beleid van de EC voor de stabiliteit en regelgeving van de finan­ciële markten. Verder kan je meewerken aan financiële instrumenten die we inzetten.”

Ook voor macro-economen zijn er veel interessante vraagstukken. “Naast het DG Concurrentie is er voor pure economen het DG Economische en financiële zaken (ECFIN). Dat is ver­gelijkbaar werk met het IMF of het Ministerie van Financiën. Wil je uit het academisch keurslijf stappen dan kan je terecht bij het DG Handel (TRADE). Daar krijg je te maken met internationale handelsverdragen. Het DG Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf (GROW) is interessant omdat het bijvoorbeeld de economi­sche groei stimuleert.”

Koopman vindt een flexibele instelling het allerbelangrijkst voor deelname aan het concours. “Het gaat erom dat je een geïnteres­seerde, open geest hebt en werkelijke interesse hebt in het openbaar bestuur in Europa."

Economie

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.