5 december opening selectieprocedure internationale samenwerking en hulp aan landen buiten de EU

Ben jij een (zeer) ervaren beleidsmedewerker en wil jij een stap maken in je carrière? De EU is op zoek naar zo’n 100 specialisten op het gebied van internationale samenwerking en hulp aan landen buiten de EU. Heb je interesse? Schrijf je tussen 5 december 2019 en 14 januari 2020 in. Voor plaatsing op een functie doorloop je een pittige selectieprocedure. Meld je daarom eerst aan bij WerkenbijdeEU. Wij geven jou tips, oefenmateriaal en training om je kansen te vergroten.

Rozenkwekerij in Ethiopië

Wat houdt de functie in?

Je voornaamste taken als specialist internationale samenwerking worden het analyseren en uitwerken van beleid ten aanzien van humanitaire en ontwikkelingshulp, het uitzetten van de strategische koers van de EU voor internationale samenwerking en humanitaire hulp, en crisisbeheersing. Je kunt ook worden belast met het beheren en ontwikkelen van financiële instrumenten en het bevorderen van het gebruik daarvan in samenwerking met interne en externe partners en belanghebbenden. Als specialist in het hoogste functieniveau kun je bovendien de leiding krijgen over een team professionals.

Deze selectieprocedure is vooral bedoeld voor functies bij het directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG DEVCO). Na een functie in Brussel, kun je kiezen voor een eerste plaatsing op een van de ruim 100 EU-delegaties.

Waar moet je aan voldoen?

Er zijn twee functieniveaus waarvoor je in aanmerking kunt komen:

  • Je hebt een universitaire opleiding van ten minste vier jaar (master) afgerond en minimaal zes jaar relevante werkervaring. Of je rondde een universitaire opleiding van ten minste drie jaar (bachelor) af en beschikt over minstens zeven jaar relevante werkervaring.
  • Je hebt een universitaire opleiding van ten minste vier jaar (master) afgerond en minimaal tien jaar relevante werkervaring. Of je rondde een universitaire opleiding van ten minste drie jaar (bachelor) af en beschikt over minstens elf jaar relevante werkervaring.

Meld je eerst aan voor ondersteuning door WerkenbijdeEU

Bij de selectieprocedure kun je best wat hulp gebruiken. Meld je daarom eerst aan bij WerkenbijdeEU voordat je solliciteert. Wij weten welke onderdelen in de Talent Screener extra belangrijk zijn voor een goede beoordeling door de selecteurs. Ook kun je via WerkenbijdeEU gebruikmaken van (klassikale) training ter voorbereiding op het assessment. Je hoeft voor onze ondersteuning niets te betalen. Aanmelden kan via werkenbijdeEU@minbuza.nl.

En daarna?

Na aanmelding bij WerkenbijdeEU krijg je begeleiding bij elke stap in de procedure. Eerst vindt een preselectie plaats op basis van je kwalificaties via de Talent Screener. Ook maak je een aantal meerkeuzetoetsen in een testcentrum. Kandidaten met de beste beoordeling worden ten slotte uitgenodigd voor een assessment van een of twee dagen in Brussel. De inschrijving voor de selectieprocedure sluit op 14 januari 2020 om 12 uur ’s middags. Meld je dus voor die datum bij ons aan.

Faciliteiten voor ambtenaren

Ambtenaren kunnen aanspraak maken op vijf studieverlofdagen en een vergoeding voor reis- en trainingskosten. Bekijk de circulaire ‘faciliteiten rijksambtenaren bij deelname aan de EU-selectieprocedure‘.