De Europese Commissie zoekt deskundigen gezondheid en voedselveiligheid

De Europese Commissie zoekt (coördinerend/beleids) medewerkers voor beleidsadvies en wetgeving op de vakgebieden gezondheid en voedselveiligheid. Voor functies bij met name het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE). De Europese Unie (EU) werkt aan toekomstbestendige wetgeving en een betere samenwerking op het gebied van gezondheid. De huidige COVID-19-pandemie heeft het belang hiervan nog zichtbaarder gemaakt. Binnen het vakgebied voedselveiligheid hebben de Green Deal en Brexit een grote impact. Ook hier werkt de EU aan innovatief beleid en nieuwe partnerschappen.

Voordat je kunt solliciteren op een functie doorloop je een pittige selectieprocedure. Heb je interesse in de selectieprocedure bij deze werving? Schrijf je tot 22 juni 2021 in. Meld je vooral ook bij WerkenbijdeEU als je wilt deelnemen aan de selectieprocedure. WerkenbijdeEU geeft jou tips, oefenmateriaal en training om je kansen te vergroten. Scrol naar beneden voor meer info over deze selectieprocedure, over de begeleiding van WerkenbijdeEU en om je aan te melden voor de selectieprocedure.

Vette vis eten voor de gezondheid

Gezondheid

DG SANTE werkt aan het beperken van de gevolgen van ernstige ziekten (waaronder pandemieën) in Europa. De aandacht gaat uit naar het voorzien van geneesmiddelen en de positie van de EU binnen de hiervoor benodigde industrie. Risicobeheersing, crisisrespons en het delen van gezondheidsgegevens voor onderzoek en beleid zijn andere speerpunten.
Als (coördinerend) medewerker werk je aan de ontwikkeling van beleid en wetgeving op het gebied van gezondheid en het uitvoeren van bestaande wetgeving. Je voert voorbereidende sociaaleconomische studies uit en overlegt met stakeholders en de lidstaten. Ook voer je regelgevende taken uit op verschillende gebieden met betrekking tot gezondheid (waaronder risicobeoordeling en crisisbeheer) en volg je wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet. Het voorbereiden van en deelnemen aan onderhandelingen en het monitoren en toepassen van wetenschappelijk advies van de bevoegde EU-agentschappen kan ook tot je takenpakket behoren.

Voedselveiligheid

DG SANTE zet in op veiligheid en duurzaamheid van voedsel en de hiervoor benodigde voedselsystemen in Europa. Het gaat hierbij om de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn, plantgezondheid en volksgezondheid.
Als (coördinerend) medewerker werk je aan de ontwikkeling van beleid en wetgeving op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid, en het uitvoeren van bestaande wetgeving. Je voert voorbereidende sociaaleconomische studies en regelgevende taken uit, waaronder risicobeoordeling en crisisbeheer. Ook het voorbereiden van en deelnemen aan onderhandelingen en het monitoren en toepassen van wetenschappelijk advies van de bevoegde EU-agentschappen behoren tot je takenpakket. Je draagt bij aan de internationale regelgeving en het handelsbeleid van de EU en volgt de handelsregelingen op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders.

Eisen voor deelname selectieprocedure

Om deel te kunnen nemen aan deze selectieprocedure moet je minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Gezondheid: een afgeronde master, relevant voor een functie als beleidsmedewerker volksgezondheid. Bijvoorbeeld medische en gezondheidswetenschappen, maar ook rechten of economie. Gevolgd door minimaal zes jaar werkervaring binnen het vakgebied. Bij alleen een bachelor wordt zeven jaar relevante werkervaring gevraagd.
  • Voedselveiligheid: een afgeronde master, relevant voor een functie als beleidsmedewerker voedselveiligheid. Bijvoorbeeld natuurwetenschappen, maar ook rechten of economie. Gevolgd door minimaal zes jaar werkervaring binnen het vakgebied. Met alleen een bachelor wordt zeven jaar relevante werkervaring gevraagd.
  • Een (zeer) goede kennis van ten minste twee van de 24 officiële talen van de EU, waarvan een taal op C1 niveau en Engels of Frans op niveau B2.

Alle details over gevraagde opleiding, ervaring en de functie vind je in de publicatie bij deze selectieprocedure.

De selectieprocedure en ondersteuning daarbij van WerkenbijdeEU

De selectieprocedure start met een preselectie toets. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt eerst je redeneervermogen getest. Daarna volgt een selectie op basis van je kwalificaties via een online Talent Screener. Kandidaten met de beste beoordelingen worden uitgenodigd voor een (gedeeltelijk online) assessment van een of twee dagen.

De selectieprocedures bij de EU zijn pittig en ingewikkeld en vinden verspreid over een langere periode plaats. Ga jij je aanmelden, dan kun je best wat hulp en begeleiding gebruiken. De adviseurs van WerkenbijdeEU weten bijvoorbeeld precies welke onderdelen in de Talent Screener belangrijk zijn voor een goede beoordeling. Wij geven jou namens de Nederlandse overheid informatie, tips en oefenmateriaal om je kansen te vergroten. Ook kun je via WerkenbijdeEU gebruik maken van (klassikale) training ter voorbereiding op het assessment, de laatste fase van de selectieprocedure. Dit alles is kosteloos, het enige dat we van je vragen is een gemotiveerde inzet gedurende de gehele selectieprocedure. Tevens moet je de Nederlandse nationaliteit bezitten. Door je te registreren in de Talent Pool van WerkenbijdeEU kun je gebruik maken van deze begeleiding, ondersteuning en training bij de selectieprocedure (je kunt volstaan met het invullen van de verplichte velden).

Faciliteiten voor Rijksambtenaren

Rijksambtenaren kunnen bij deelname aan deze selectieprocedure aanspraak maken op vijf dagen studieverlof en een vergoeding voor reis- en trainingskosten. Bekijk de circulaire ‘faciliteiten rijksambtenaren bij deelname aan de EU-selectieprocedure‘ voor meer informatie.

onderzoeksbuisjes