Nederlanders werkzaam bij de Europese Unie

Lees de interviews met Nederlanders die bij de EU werken. Zij werken als trainee of op een tijdelijk of vast contract.

Recent interviewden wij Charlotte Renckens. Charlotte deed mee aan de jaarlijkse selectieprocedure voor een vast contract, ook wel concours genoemd. Ze rolde glansrijk door het toelatingsexamen heen. Het gevolg? Net student af is Charlotte beleidsmedewerker bij de EU in het team Terrorisme en radicalisering. Ze werkt aan beleid voor chemische stoffen en explosieven.

Charlotte Renckens bij Europese Commissie